In de maanden april t/m oktober is de molen iedere zaterdag geopend van 13:00u tot 17:00u
molentechniekheader

Geschiedenis

De als enige overgebleven Kesselse molen vindt zijn oorsprong in peeldorp Meijel. De oudste vermelding van deze Meijelse banmolen dateert van 1463.

Nadat in november 1800 de molen verloren gaat in een storm, wordt hetzelfde jaar nog gestart met de bouw van een nieuwe molen.

In 1878 koopt Lodewijk Pennings uit Kessel deze Meijelse molen. In Meijel volgt dan afbraak en de onderdelen worden in Kessel op de huidige locatie weer in elkaar gezet. In de molen herinneren inscripties nog aan deze verplaatsing. Vanaf dat moment was Kessel twee windmolens rijk. Beide standaardmolens.

In 1943 verkoopt zoon Willem Pennings de molen aan Toon Gastreich. Deze liet de molen opknappen en gaf zijn nieuw bezit de naam: Sint Anthoniusmolen, naar zichzelf vernoemd.

Vlak na de bevrijding in 1944 is de andere Kesselse molen afgebrand. Gastreich laat zijn  Anthoniusmolen repareren van de oorlogsschade, maar maalde niet veel meer met de molen. De gemeente Kessel koopt in 1955 de inmiddels tot Rijksmonument verklaarde molen.

In 1975 volgt een restauratie waarbij de molen enkele veranderingen ondergaat.

Door weinig draaien en veel windbelemmering bleek in 1989 wederom een grondige restauratie nodig. Nu werd de constructie van de molenkast compleet vernieuwd.

Na deze restauratie stond de molen wederom veel stil. De molenbiotoop (windvang) was inmiddels zeer slecht en malen met de molen was onmogelijk geworden. In 2015 was ingrijpen wederom nodig. De steenbalk en de zetel moesten snel worden vervangen voordat de molen zou omvallen.

Technische gegevens

 

Type Standaardmolen
Bouwjaar 1800 (1878 huidige locatie)
Vlucht 25.04 meter
Wiekvorm Traditioneel / Oud Hollands
Roeden Gelast, Derckx nr. 172, 173
As Wed. A. Sterkman Nr. 348 uit 1865
Vang Vlaamse Vang met evenaar
Inrichting 1 koppel 17der blauwe tenen
Overbreng 1:5.21
Eigenaar Gemeente Peel en Maas

 

 

Molen Kessel
Technische gegevens Sint Anthonius molen Kessel

Wie het verleden niet eert, is de toekomst niet weert…